دانلود پایان نامه بررسی مباحث حقوقی اهداء گامت و جنین در حقوق مدنی و جزا

دریافت پروژه درباره بررسی واگذاری جنین و گامت در حقوق جزا و مدنی

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
 • دسته: حقوق
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 208
 • جهت دانلود این پروژه اینجا کلیک نمایید.

چکیده

در این مقاله درباره آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور را توضیح می دهد.

«مجوز دادگاه» موضوع ماده ۲ «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» از تصمیمات حسبی تلقی می گردد که در پاسخ به درخواست مشترک زوجین اتخاذ می گردد و این درخواست نباید لزوماً در قالب دادخواست تقدیم گردد و طرف دیگر (خوانده) نیز ندارد. این تصمیم شکل غیابی و در نتیجه واخواهی، قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی ندارد.

اعتراض به تصمیم مذکور نیز بر اساس ماده ۴۴ قانون امور حسبی امکان پذیر است و امکان اعاده دادرسی نسبت به این تصمیم بعید به نظر می رسد. و سپس اهمیت بحث نسب در احکام وضعی بسیار بوده زیرا با تشخیص انتساب فرزند حاصله از طریق درمان ناباروری با استفاده از روش اهدای گامت و جنین می توان در مورد مسائل مهم دیگر همچون محرمیت، ارث، نفقه، حضانت و… نظر دارد. بنابراین صرف نظر از جواز یا عدم جواز اهدای گامت و جنین ضروری است، نسب طفل متولد از آن بررسی گردد.

در مبحث بعدی به مبانی مسئولیت مدنی اهداء کننده یا اعطا کننده گامت پزشک و اهدا کننده گامت در مقابل طفل و در ادامه به مباحث حقوقی اهدای گامت و جنین می پردازد.

سپس قرارداد تهیه گامت و جنین را بررسی می کنیم.

واژه های کلیدی: تلقیح مصنوعی، روش اهدای گامت و جنین، مبانی حقوقی، مسئولیت مدنی، نسب، حضانت طفل، قراداد ها

لینک دانلود: پروژه بررسی اهدای جنین و گامت در حقوق جزا و مدنی

مطلب‌جو یک وب سایت با هدف انتشار مقاله، تحقیق، پایان نامه و… می باشد.
پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر، بر روی لینک دانلود کلیک کنید و مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.
برای مشاهده ی راهنمای خرید از سایت میهن همکار اینجا کلیک کنید.
در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید ویا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
پشتیبانی سایت میهن همکار
شماره تماس: 42274401-041
Email: info[at]mihanhamkar.com

فهرست مطالب

 • الف) اهدای گامت و حقوق جزا
 • ب) قانون مدنی و اهدای جنین
 • آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
 • فصل اول : تعاریف و کلیات
 • شرایط صاحبان جنین
 • تشریفات اهداء جنین
 • آثار انتقال جنین
 • ج) قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی
 • نتیجه
 • ماهیت و شرایط پذیرش نسب
 • الف) مفهوم نسب
 • گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر
 • الف) دیدگاه عرفی
 • ب) دیدگاه قرآن و روایات
 • گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر
 • الف) بیان نظریه ها
 • ب) نظر برگزیده
 • مبحث دوم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب
 • گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب
 • الف) نظر قانون مدنی و فقها
 • ب) نظر برگزیده
 • گفتار نخست- اثبات نسب پدری
 • ۱) توجیه اماره فراش
 • ۲) قلمرو و حد شمول قاعده فراش
 • ۳) اعتبار اماره فراش
 • گفتار دوم- نفی یا انکار ولد
 • ۱) عدم وقوع نزدیکی
 • ۲) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر
 • ۳) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی
 • قسمت دوم- دعوی اثبات نسب
 • نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین
 • ب) فرزندان ناشی از تزریق (کشت) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک)
 • ج) فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تتناسلی زن (اهدای جنین)
 • د) فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی
 • حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین
 • الف – اهلیت تمتع
 • نظر برگزیده
 • ب) صحت وصیت برای حمل
 • ج ) برخورداری از وقف
 • د) برخورداری از هبه
 • هـ ) اقرار برای حمل
 • و) حق ارث از والدین
 • قسمت اول – نگاهداری و تربیت اطفال
 • الف : حضانت طفل در زمان زوجیت
 • اولویت هر یک از پدر و مادر
 • ب : حضانت طفل بعد از انحلال نکاح یا هنگام جدایی زوجین
 • قسمت دوم – اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست
 • ۲-۱ اهدای تخمک
 • ۲) حالت اهدای جنین
 • ۳- ولایت قهری
 • گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
 • ۱- وجود ضرر
 • ۲- ارتکاب فعل زیان بار
 • ۳- رابطه سببیت
 • گفتار دوم- مسئولیت مدنی اهداء کننده گامت در مقابل طفل گامت
 • نتیجه
 • بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی)
 • گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین
 • الف) قراردادهای درمان علت بیماری
 • ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین
 • ۱- قراردادهای درمان با استفاده از گامت
 • ۲- قراردادهای درمان با استفاده از جنین
 • ۳- توصیف قرارداد
 • – قرارداد انتقال جنین تشکیل شده از گامت زوج زوجه
 • – قرارداد انتقال جنین اعراض یا اهدا شده
 • قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین
 • – فلسفه و تحلیل حقوقی حرمت تولید گامت و جنین برای دیگری
 • گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین
 • ۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام
 • ۱-قراردادهای مستقل:
 • ۲- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن
 • گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین
 • اقسام قرارداد
 • الف) قراردادن زن و شوهر با موسسه پزشکی
 • ب) قراردادن زن و مرد بیگانه با موسسه پزشکی
 • ج) قرارداد زن یا مرد ( مجرد یا متأهل) با بانک جنین برای تلقیح گامت و تشکیل جنین
 • د ) قرارداد استخراج جنین داخل رحمی، درمان و نگهداری آن
 • هـ ) قرارداد انتقال گامت و جنین برای آزمایش و ارتقای دانش پزشکی
 • بخش چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد
 • ۱-۴) مورد معامله
 • الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب
 • ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین
 • ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار
 • د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد
 • هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین
 • ۲-۴) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد
 • ۵) موانع قرارداد درمان ناباروری با استفاده از گامت بیگانه
 • ۱) موانع قانونی تشکیل قرارداد یا موارد بطلان آن
 • ۲) موانع قراردادی
 • موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین
 • ۱) فقدان مالیت عرفی
 • ۲) فقدان ملکیت
 • ۳) غیر متعارف بودن
 • ۴) هتک حرکت انسان
 • ۵) ممنوع بودن معاوضه یا خرید و فروش خون در فقه که مثل گامت یا جنین از ترکیبات بیولوژیکی بدن می باشند.
 • ۶) ممنوع بون خرید و فروش و معامله نجاسات در فقه که شامل گامت انسانی نیز می شود.
 • ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین
 • ۱) اعراض
 • ۲) اذن
 • ۳) صلح
 • ۴) هبه
 • ۵) وکالت
 • ۶) قرارداد خصوصی
 • نتیجه

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.»

مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن.

ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.»

و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است.

از این رو می توان گفت ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[۱].

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در ۲/۴/۸۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ۸/۵/۱۳۸۲ مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۳۳ مورخ ۲۹/۵/۸۲ منتشر گردید. این قانون که دارای ۵ ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده۱- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده۲- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

 • الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
 • ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
 • ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
 • د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.
 • هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
 • و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

ماده۳- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده ۴- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد.

ماده ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصوی و در تاریخ ۸/۵/۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی -رئیس مجلس شورای اسلامی – ۱۴/۵/۸۲

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۶۹۷۷۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به استناد ماده (۵) قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور- مصوب ۱۳۸۲- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

فصل اول  : تعاریف و کلیات

ماده۱- در این آئین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف- قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور- مصو ۱۳۸۲- است.

ب- جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

پ- اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج‌های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.

فصل دوم: شرایط اهداء و دریافت جنین:

ماده۲- زوج های اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند:

 • الف- علقه و رابطه زوجین قانونی و شرعی
 • ب- سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب
 • پ- نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان
 • ت- مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و…

تبصره- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.

ماده۳- اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج های اهداء کننده در مراکز تخصصی درمان ناباروری با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.

ماده۴- زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.

ماده۵- رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و بدون نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.

فصل سوم- تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری:

ماده۶- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

الف- نگهداری جنین های اهدایی از سوی اهداء کنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوج های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال

ب- دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی

پ- صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه

ت- دریافت، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه

تبصره: اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند.

ماده۷- صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تست ها و آزمایش های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد.

فصل چهارم- شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

ماده۸- هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور و طبق مقررات مندرج در قانون و این آئین نامه می باشد.

ماده۹- مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعمل های وزارت یاد شده نسبت به دریافت نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده۱۰- ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

۲۴/۱۲/۸۳

۱- شرایط انتقال جنین

انتقال جنین در قانون جدید از لحاظ شرایط درخواست کنندگان، شرایط صاحبان جنین و تشریفات قابل بررسی است:

شرایط درخواست کنندگان

برابر ماده ۲ قانون، افراد درخواست کننده باید شرایط زیر را دارا باشند:

 1. یک- زن و شوهر باشند. قانون گذار در مواد مختلف از زن و شوهر و زوجین سخن گفته است و مسلم است که این حق را فقط برای زن و شوهر قانونی قائل شده است. بنابراین زن و مردی که رابطه قانون نکاح بین آنان وجود ندارد، هر چند زندگی مشترک داشته باشند، در حقوق ایران، برخلاف حقوق فرانسه، نمی توانند از این روش بهره مند گردد. همچنین زن مجرد یا زن شوهر مرده نمی تواند از ان طریق صاحب فرزند شود و از این لحاظ ایران با قانون فرانسه هماهنگی دارد.
 2. دو- بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد؛
 3. سه- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند؛
 4. چهار- هیچ یک از زوجین محجور نباشند؛
 5. پنج- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.
 6. شش- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
 7. هفت- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

شرایط فوق بر اساس مصلحت خانواده خصوصاً مصلحت طفل مقرر شده است. بدیهی است زن و مرد مجرد یا زن و شوهری که صلاحیت اخلاقی نداشته یا محجور بوده یا مبتلا به بیماری های صعب العلاج و واگیردار یا معتباد به مواد مخد باشند نمی توانند پدر و مادر شایسته برای طفل باشند و منافع مادی و معنوی او را، چنان که باید، تأمین کنند. اما شرط داشتن تابعیت جمهوری اسلامی قابل بحث است. این شریط دارای چه مبنایی است؟

به نظر می رسد که شرط مزبور با این تصور که زن و شوهر خارجی نمی توانند منافع کودک را تأمین کنند ذکر شده است و مبتنی بر فکر تفاوت بین خودی و بیگانه و بدبینی نسبت به بیگانگان است و حال آنکه در جهان امروز اصل تساوی اتباع کشور و بیگانگان در قوانین کشورهای پیشرفته پذیرفته شده و بدبینی نسبت به بیگانگان، خصوصاً محرومیت بیگانگان مقیم ایران از داشتن فرزند، از طریق اهداء جنین، دلیل موجهی ندارد. اگر مبنای این قاعده اصل عدم سلطه کافر بر مسلمان و آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا[۲]» باشد، باز هم قاعده مذکور قابل ایراد می نماید؛ زیرا اولاً، همه زن و شوهرهای خارجی نامسلمان نیستند؛ ثانیاً، ممکن است اهداکنندگان جنین نامسلمان باشند.

در طرح نخستین اهداء جنین (اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، نشریه داخلی اطلاع رسانی حقوقی، ش۹، ۱۳۸۰، ص۲۹) دو شرط دیگر نیز دیده می شد: یکی آنکه زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی مناسب باشد و دیگر آنکه هیچ یک از زوجین محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نداشته باشد. عدم ذکر این دو شرط در قانون مصوب نیز قابل ایراد است. وانگهی در طرح نخستین، شرط عدم ابتلاء به «بیماری های واگیر صعب العلاج» آمده که در قانون مصوب به «بیماری های صعب العلاج» تبدیل شده است. این تغییر نیز دلیل موجهی ندارد؛ زیرا صرف داشتن بیماری صعب العلاج، اگر واگیر نباشد، نباید موجب محرومیت خانواده از داشتن فرزند با استفاده از روش مذکور گردد.

شرایط صاحبان جنین

برابر ماده ۱ قانون یاد شده، صاحبان جنین باید اولاً زن و شوهر قانونی و شرعی باشند و به دیگر سخن، جنین اهدای از اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی حاصل شده باشد؛ ثانیاً جنین اهدایی از تقلیح خارج از رحم حاصل شده باشد؛ ثالثاً زوجین صاحب جنین کتباً با انتقال آن موافقت نمایند.

[۱] – سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-۸۶٫

[۲] – سوره نساء، آیه ۱۴۱٫

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.